Är sponsorer ett måste för en konferens?

Sponsorskap handlar inte enbart om din organisations behov, utan även om att uppnå...


Effekten av möten för svensk turismnäring?

Svenska och internationella städers intresse för att locka möten ökar...


SFOG-veckan i Stockholm

I slutet av augusti var det dags för Stockholm att stå värd för SFOG-veckan...


Så lyckas du med uppföljning av mötet

Mycket tid läggs på att förbereda och genomföra möten men många missar den viktiga…


Sagt om Meetagain

"Det har varit fantastiskt roligt att vara med att organiseraSFOG-veckan i Stockholm. Det har inneburit stora utmaningaroch det har krävts ett bra och nära samarbete med Meetagainsom varit mycket hjälpsamma och proffsiga"


Marion Ek, MD, PhD

För nyheter och artiklar, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Närmaste kontor:
   

BEHOVSANALYS


Meetagain gör en behovsanalys och samlar in information och särskilda krav på genomförande och kvalitet. Tillsammans med kunden går vi igenom uppdragets omfattning och fastställer syfte och mål.PLANERING

Vi skapar projekt- och aktivitetsplan samt budget. Bokning av konferensfaciliteter, t ex konferensanläggning, måltider, logi, teknik m m.


GENOMFÖRANDE

Projektledning och koordinering av uppdragets tjänster inför och under genomförandet. Om kunden önskar kan Meetagains personal vara på plats under genomförandet för projekt- och produktionsledning och för att kvalitetssäkra genomförandet. Bemanning av ankomstregistrering, sekretariat, informationsdisk m m.


AVSLUT

Genomförande av uppföljningsenkät. Vi utformar, distribuerar och sammanställer svaren från en enkät som skickas till deltagarna efter konferensen. Mottagning av deltagaravgifter och betalning av fakturor från leverantörer och samarbetspartners. Meetagain gör en slutrapport med resultat från enkät, statistik, ekonomisk redovisning.


UPPFÖLJNING

Utvärdering av konferensanläggningen, leverantörer, partners. Eventuella fel och brister utreds och följs upp så snart som möjligt efter avslutat arrangemang. Uppföljning av mötets syfte och mål tillsammans med kunden.