Meetagain inleder samarbete för ökad tillväxt

Meetagain påbörjar nu ett samarbete med Anki Frencken, tidigare kongresschef …


World PCO Alliance Issues Official Security Statement

The World PCO Alliance has released an official statement on its partners’ commitment…


Så lyckas du med konferensen utan papper

Möt Anna på Meetagain och ta del av hennes tips för konferensen utan papper …


Meetagain kongressbyrå för Folk och Kultur

I höstas valdes Meetagain som officiell kongressbyrå till evenemanget Folk och Kultur i...


International Conferences

"The collaboration was very good and professional,and all parts of the assignment were delivered withgood quality and on time."


Stefan Johansson, MD PhD

För nyheter och artiklar, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

BEHOVSANALYS


Meetagain gör en behovsanalys och samlar in information och särskilda krav på genomförande och kvalitet. Tillsammans med kunden går vi igenom uppdragets omfattning och fastställer syfte och mål.



PLANERING

Vi skapar projekt- och aktivitetsplan samt budget. Bokning av konferensfaciliteter, t ex konferensanläggning, måltider, logi, teknik m m.


GENOMFÖRANDE

Projektledning och koordinering av uppdragets tjänster inför och under genomförandet. Om kunden önskar kan Meetagains personal vara på plats under genomförandet för projekt- och produktionsledning och för att kvalitetssäkra genomförandet. Bemanning av ankomstregistrering, sekretariat, informationsdisk m m.


AVSLUT

Genomförande av uppföljningsenkät. Vi utformar, distribuerar och sammanställer svaren från en enkät som skickas till deltagarna efter konferensen. Mottagning av deltagaravgifter och betalning av fakturor från leverantörer och samarbetspartners. Meetagain gör en slutrapport med resultat från enkät, statistik, ekonomisk redovisning.


UPPFÖLJNING

Utvärdering av konferensanläggningen, leverantörer, partners. Eventuella fel och brister utreds och följs upp så snart som möjligt efter avslutat arrangemang. Uppföljning av mötets syfte och mål tillsammans med kunden.