Samarbetspartner till STOCKHOLMIA 2019

Meetagain har undertecknat en överenskommelse om att bli samarbetspartner …


Kan du fånga besökaren på fyra sekunder?

Fyra sekunder. Längre tid har man inte att fånga en besökares intresse på webben.


Öka möjligheten till sponsring med abstracts

E-posterpodd är en metod, som på ett enkelt sätt kan visa upp många abstracts. Samtidigt...


Säkerhet i fokus – på varje nivå

En liten konferens med företagsledare eller en stor med ministrar och kungligheter? Ibland...


International Conferences

"The collaboration was very good and professional,and all parts of the assignment were delivered withgood quality and on time."


Stefan Johansson, MD PhD

PLANERING

Meetagain gör en behovsanalys och samlar in information och särskilda krav på genomförande och kvalitet. Tillsammans med kunden går igenom uppdragets omfattning och fastställer syfte och mål. Vi skapar projekt- och aktivitetsplan samt budget. Bokning av konferensfaciliteter, t ex konferensanläggning, måltider, logi, teknik m m.


GENOMFÖRANDE

Projektledning och koordinering av uppdragets tjänster inför och under genomförandet. Om kunden önskar kan Meetagains personal vara på plats under genomförandet för projekt- och produktionsledning och för att kvalitetssäkra genomförandet. Bemanning av ankomstregistrering, sekretariat, informationsdisk m m.


AVSLUT

Genomförande av uppföljningsenkät. Vi utformar, distribuerar och sammanställer svaren från en enkät som skickas till deltagarna efter konferensen. Mottagning av deltagaravgifter och betalning av fakturor från leverantörer och samarbetspartners. Meetagain gör en slutrapport med resultat från enkät, statistik, ekonomisk redovisning.


UPPFÖLJNING

Utvärdering av konferensanläggningen, leverantörer, partners. Eventuella fel och brister utreds och följs upp så snart som möjligt efter avslutat arrangemang. Uppföljning av mötets syfte och mål tillsammans med kunden.