Det finns en rad olika åtgärder som kan göra ett möte mer hållbart. Det viktigaste konkreta rådet är att ge deltagarna möjlighet att resa till och från mötet på ett miljövänligt sätt. Även maten och inköpen är betydelsefulla. Glöm inte heller bort de sociala och ekonomiska delarna av hållbarheten.

Med det nya klimatavtalet i ryggen har vårt samhälle både utmaningar och möjligheter. Om vi ska bli helt fossilfria till 2050 innebär det en stor utmaning för såväl företag som privatpersoner. Även vi som arbetar med möten och event har ett ansvar och det finns massor av bra tips och idéer till ett mer hållbart event.

Gästartikel av Simon Strandvik, Hållbarhetsrådgivare på Greentime AB

Till en början – går det ens att genomföra ett hållbart event? Jadå, det kanske är en utopi men det går faktiskt att genomföra. Då pratar vi inte bara miljö utan även de sociala och ekonomiska aspekterna. Då kan man luta sig på Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper som säger att man inte ska använda någon fossil energi eller sällsynta metaller, inte ge upphov till kemikalier som sprids ut i naturen, inte tränga undan naturen rent fysiskt och samtidigt ska alla deltagares behov bli tillgodosedda. Och då ska hela verksamheten eller eventet genomsyras av detta. Sätt upp ett mål i en perfekt värld och granska sedan er själva- vad kan ni göra och vad kan ni prioritera?

I praktiken går det att genomföra enkla små steg som kan spela en betydande roll. Ur ett arrangörsperspektiv till ett event handlar det dels om att vidta praktiska åtgärder och dels om att kommunicera hållbara val till besökare. Att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna vid ett event handlar inte bara om att minska sin miljöpåverkan utan det går också att använda eventet som en plattform för beteende- och attitydförändringar. Ett event i sig är ju inte bra för miljön, det är snarare negativt, men har samtidigt ett stort värde för många människor. Oavsett bör man ta sitt ansvar som arrangör utan att tvinga eller forcera folk. Den fria viljan hos deltagaren måste finnas kvar. Kan man dessutom skicka med deltagarna en positiv upplevelse som får dem att tänka mer hållbart har man skapat en förändring.

Om man ska ge några konkreta miljötips gäller det först och främst att se till att resorna till och från eventet kan ske med tåg eller kollektivtrafik. Ofta står deltagarnas resor till och från för ca 70-80% av de totala utsläppen för ett event. Det finns en hel del rapporter om detta och detta kan man inte förbise. Uppmuntra till kollektivtrafik och anpassa eventets tider till tågtider. Därefter spelar mycket annat roll, som t. ex. maten, inköpen och även den byggnad man befinner sig i. Se till att det erbjuds närproducerad, ekologisk och vegetarisk kost. Välj miljömärkta produkter och handla lokalt. Om man är i en bra sits kan man även påverka leverantörers miljöarbete genom att ställa miljökrav. Kanske inte möjligt alla gånger, men det har stor effekt. Sen har vi ju det där med give-aways som ofta är helt onödigt och inte särskilt genomtänkt. Här gäller det att tänka till innan – vad är det man vill förmedla? Genom att välja en miljömärkt anläggning gör man sig själv en stor tjänst. Då finns förutsättningarna på plats och det finns ett strukturerat arbete med allt från energi och vatten till källsortering. Ur kommunikationsperspektiv är det lämpligt att se till att vidta åtgärder som kommuniceras till deltagarna, som t. ex tydlig sortering av avfall med färger och symboler, att kranvatten finns på scen och att talargåvor är genomtänkta.

Hållbarhet handlar inte bara om miljö utan även om de sociala och ekonomiska frågorna. Vi måste ta hand om planeten och oss själva inom ramarna för vårt ekonomiska system. Är evenemanget tillgängligt för alla? Har ni tänkt på rullstolsbundna, hörselskadade och andra funktionshinder? Som arrangör kan man också påverka mångfald på scenen genom att se över könsfördelning, ålder och etnicitet bland de som är på scen. Genom att välja lokala tjänster och produkter gynnas lokalsamhället. Det är också viktigt att vara transparent och tydlig med sitt arbete. Vart går den eventuella vinsten? Det finns många listor och tips på vad man kan göra, men hållbarhet är inte något som kan levereras för stunden, utan det handlar om en genomgående medvetenhet i en global värld där vi alla påverkas av varandra. Börja hos dig själv – vill du förändra världen till något bättre? I så fall, se över vad du och din verksamhet kan göra bättre. Små steg är bättre än inga alls.

Skrivet av Simon Strandvik, Hållbarhetsrådgivare på Greentime AB.