Meetagain har den senaste tiden märkt av ett ökat intresse för att försäkra möten mot oförutsedda händelser. Ökningen har accelererat efter terrordåden i Paris i november och vår artikel om ämnet i det förra nyhetsbrevet väckte stort intresse.

Att försäkra konferensen handlar främst om att undvika att ekonomin för konferensen förstörs genom intäkter som uteblir eller oväntade kostnader. Försäkringen kan ge ekonomisk ersättning efter exempelvis en naturkatastrof, brand eller terorristattentat. Men det kan också handla om mer vardagliga saker, som att flera av talarna tvingas ställa in eller något förstörs i lokalen där konferensen hålls.

Många tror kanske att det räcker att lokalen man hyr har en försäkring, men denna täcker inte allt. En händelse som gör att konferensen tvingas avbrytas eller deltagarna inte kan komma innebär ett rejält minus i kassan – och frågan är vem som ska betala.

"Om vi tillsammans med dem kommer fram till att riskerna inte är så storaför ett specifikt möte kan vi i ett senare skede minska summan."


Caroline Knies

Ökande intresse

Meetagain har alltså fått allt fler frågor om försäkringar. Det är både frågor om behovet av försäkring och hur man gör för att försäkra sitt möte. I höstas, före terrordåden i Paris, skickade Meetagain ut ett nyhetsbrev där det fanns en artikel om behovet och nyttan av försäkringar. Denna möttes av stort intresse, och ledde bland annat till att ett stort universitet nu överväger att börja försäkra sina möten. Efter terrordåden eskalerade förfrågningarna.

– Terrordåden gjorde att fler blev medvetna om att händelser som dessa kan påverka deras kongress. Det är tragiskt att det ska behövas men ett mötes hela ekonomi kan i värsta fall gå över styr om man inte är försäkrad mot extraordinära händelser av det här slaget, säger Caroline Knies, vd på Meetagain.

Det finns fortfarande några saker som man inte kan försäkra sig mot, som exempelvis ett krig, men många av de lite vanligare av dessa ovanliga händelser går det alltså att försäkra sig mot.