Hur ser framtidens robotar ut, vad är senaste nytt och vilka utmaningar finns? Det diskuterades på ICRA 2016, den 16–21 maj. Då samlades världens ledande forskare inom robotteknik på Stockholm Waterfront Congress Center.

ICRA är ett av världens främsta forum för forskare inom robotteknik, och förkortningen står för  ”The International Conference on Robotics and Automatation”.

Årets värdar var Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, medan Meetagain valdes som officiell kongressbyrå för planering och administration.

Under veckan presenterade de världsledande forskarna sina framsteg inom robotik och diskuterade olika utmaningar. Flera priser delades också ut för framstående forskningsrapporter. Dessutom genomfördes olika tävlingar/utmaningar på plats.

I utställningshallen visades den senaste robottekniken: rullande transportrobotar, flygande drönare och olika robotarmar. Här fanns allt från industrirobotarmar, som rör sig snabbt och med kraft, till säkra långsammare produkter, som är tänkta att interagera med människan på nära håll.

Totalt lockade konferensen 2 200 deltagare och 45 utställande företag. Själva huvudkonferensen pågick från tisdag till torsdag, men workshoppar genomfördes hela veckan. Deltagarna åkte även på ”technical tours”, till bland annat Scania och Ericsson.

ICRA äger rum en gång per år och har tidigare arrangerats på platser som Karlsruhe, Rom, Washington DC, Hong Kong och Seattle. Nästa år är det dags för Singapore att ta över stafettpinnen för mötet och stå värd för ICRA 2017.