I våras gick Meetagain igenom en certifieringsprocess och blev godkända medlemmar av IAPCO, ett nätverk med 120 kongressbyråer från 41 länder. Det är en extra trygghet för dig som ska arrangera en kongress eller konferens!

IAPCO står för International Association of Professional Congress Organizers och har högt ställda krav på kvalitet och processer.

Alla som är medlemmar i IAPCO har erfarenhet av att arrangera kongresser, både nationella och internationella.

Fokus i certifieringen läggs på kongressbyråns metoder att hantera ekonomi, budget, deadlines och leverans, gentemot både uppdragsgivare och konferensdeltagare.

En IAPCO-certifierad kongressbyrå skapar extra trygghet för dig som ska arrangera en kongress eller konferens. Nedan ser du varför.


Fördelar med att anlita en IAPCO-certifierad kongressbyrå

 • Styrkt erfarenhet och expertis.
 • Fackkunnig och utbildad personal.
 • Att arrangera kongresser och konferenser är kärnkompetens hos en IAPCO-certifierad medlem.
 • IT-system som är anpassade för kongress- och konferensadministration.
 • Fokus på att hålla nere dina kostnader i konferensbudgeten.
 • Förståelse för hur den internationella mötesindustrin fungerar.
 • Kunskap om trender inom möten och hur dessa kan integreras i samband med arrangemang av din kongress.
 • Kunskapsutbytet mellan nätverkets medlemmar.
 • Att du får arbeta tillsammans med en byrå som har ett gott rykte och goda kundreferenser.
 • Ingångskravet är att ha arrangerat minst 10 stycken internationella kongresser.
 • Att medlemmarnas arbete årligen utvärderas för att säkerställa att utfört arbete lever upp till den certifierade standarden.

Läs gärna mer om IAPCO-nätverket och dess medlemmar på www.iapco.org