I dag finns det flera olika sätt för en vetenskaplig kongress att presentera abstracts för deltagarna. Ett vanligt tillvägagångssätt är att välja ut ett visst antal abstracts, som presenteras inför publik på kongressen.

Men tyvärr riskerar många abstracts att hamna i skymundan.
Kanske monteras de upp på en vägg första dagen på kongressen, för att sedan monteras den sista. Hela tiden utan att presenteras för en större publik.

Nu finns det möjlighet att bättre uppmärksamma alla författare!
Kongressen kan till exempel låta de författare som inte har valts ut till publikpresentation presentera sina abstracts i så kallade ”poddar”.

Finns det ett bra sätt att presentera alla de abstracts som riskerar att hamna i skymundan på en vetenskaplig kongress? E-posterpodd är en metod, som på ett enkelt sätt kan visa upp många abstracts. Samtidigt ökar möjligheten till sponsring.

Alla får komma till tals

E-posterpodd kallas lösningen, som är ett, med väggar, avgränsat område. Här kan kongress- och konferensdeltagarna sätta sig ner och lyssna på författarna – korta presentationer av varje abstract. Placera gärna modulerna i eller i anslutning till utställningen på kongressen.

Varje presentatör får 3–4 minuter att berätta om sin forskning. Eftersom sessionerna modereras, får alla samma möjlighet att komma till tals. Besökarna kan också enklare avsätta tiden, när den är begränsad.

Fler sponsringsmöjligheter

E-posterpoddarna blir naturliga samlingsplatser för kongressdeltagarna.
Det som är nytt lockar ju ofta lite extra för nyfikna besökare. Lösningen ger också en ökad möjlighet till sponsring, ett alternativ som ligger väl i linje med de nya striktare riktlinjerna för sponsorskap.

Givetvis presenteras även abstracten för kongressdeltagarna i den traditionella posterutställningen under hela kongressen. Där kan presentationen både vara digital och traditionellt analog, via anslagstavlor.

Prova e-posterpodd på nästa kongress du också.
Det blir ett vinnande koncept för alla parter!