Bild: En fröjdefull jul, Norrbottensteatern, Gustav Ekman Mellbin o Maja Runeberg, foto Marcus Hagman

I höstas valdes Meetagain som officiell kongressbyrå till evenemanget Folk och Kultur i Eskilstuna. Meetagains uppdrag är att sköta projektledning, konceptutveckling, administration och att erbjuda rådgivning.

Folk och Kultur är ett konvent som ska genomföras 7–10 februari 2018 i Munktellstaden i Eskilstuna. Det ska sätta fokus på konstens och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. Projektägare är Regional Musik i Sverige – RMS; Länsmuseernas Samarbetsråd – LMSR; och Länsteatrarna i Sverige, med 66 musik-, dans-, teater- och museiinstitutioner.

En mötesplats för kulturpolitiken i Sverige

Konventet utformas i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget i Sörmland. Genom Folk och Kultur erbjuder vi en plattform, där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela branschen, myndigheter, akademin och landets 21 regioner.

Folk och Kultur ska vara ett kulturpolitiskt konvent, en mötesplats för diskussioner och nytänkande för kulturpolitiken i Sverige. Tanken är att sprida kunskap och främja en levande debatt om konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Förhoppningen är också att konventet blir Sveriges viktigaste forum för diskussioner om kulturpolitik.

Många kulturaktiviteter och en mässa

Folk och Kultur bjuder in till kulturaktiviteter som löper som en röd tråd genom hela konventet och manifesterar konstens och kulturens egenvärde. Vi vill att deltagarna ska få se, höra och uppleva allt ifrån små popup-stycken till fullödiga musik-, teater-, dans- och cirkusföreställningar samt museiverksamhet inbegripet konst, design och hantverk med mera.

Evenemanget innehåller även en mässa – Kreativ Salong. Det är en mötesplats där besökarna kan skapa nya kontakter, få ny kunskap och uppleva en bredd inom Eskilstunas och hela Sveriges utbud. Till den bjuder vi in landets 21 regioner, från norr till söder, för att skapa varsin lokal plats. Mässan är också öppen för andra intressenter.

Folk och deltagarkultur

En del av konventet kommer helt att bygga på deltagarkultur, där besökarna själva är medskapare i både process och slutproduktion. Inkludering är ett av våra ledord.

Tillsammans vill vi bjuda in till något förnyande och överraskande, där samverkan, fantasi och kreativitet är i fokus.

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur lyfter kulturen – och alla är välkomna!