Effekten av möten för svensk turismnäring?

Svenska och internationella städers intresse för att locka möten ökar…...


SFOG-veckan i Stockholm

I slutet av augusti var det dags för Stockholm att stå värd för...