Är sponsorer ett måste för en konferens?

Sponsorskap handlar inte enbart om din organisations behov, utan även om att...