Matens betydelse för konferensen

Hur viktig är egentligen maten för deltagarnas upplevelse av en konferens?...