Effekten av möten för svensk turismnäring?

Svenska och internationella städers intresse för att locka möten ökar…...